Գործընկերներ


G-Global

Միջազգային ծրագիր «G-Global», որընախաձեռնելէՂՀ Առաջին Նախագահ՝ պրն. Ն. Ա. Նազարբաևը: Ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որը ստեղծվել է «Գիտնականների Եվրասիական տնտեսական ակումբ»միավորման հիմքի վրա: Կազմակերպության նպատակն է համախմբել բոլոր այն պետությունների շահերը, որոնք հետաքրքրված են համաշխարհային տնտեսության կայուն աճի և դրա կառավարման արդյունավետության մեջ: Կազմակերպությունը ծառայում է որպես լայն քննարկումների և լուծումների հարթակ՝ համաշխարհային և տարածաշրջանային անվտանգության, ներառական զարգացման և մարդկային ռեսուրսների կառավարման հարցերով:

2019 թվականիԱսիա – Եվրոպա ֆորումին (ASEM SMID) մասնակցող երկրների արտաքին գործերի նախարարների խորհուրդը գնահատել է«G-Global» միջազգային ծրագիրը, որպես Ասիայի և Եվրոպայի միջև փոխհարաբերություններն ամրապնդող հաղորդակցության հարթակ:

«G-Global» կազմակերպության քարտուղարությունն ունեի հետևյալ կարգավիճակները՝
- ՄԱԿ Տնտեսական և ասարակական խորհրդաժողովի (ECOSOC) խորհրդատու,
- ՄԱԿ Առևտրի և զարգացման խորհրդաժողովի (UNCTAD) խորհրդատու:

http://group-global.org/